WICE
Please Login or Register

Announcements

HP Battery recall


Geachte, 

In samenwerking met verschillende regelgevende overheidsinstanties heeft HP een wereldwijd vrijwillig programma voor terugroeping en vervanging aangekondigd voor bepaalde notebook- en werkstationbatterijen. De mogelijk in aanmerking komende batterijen werden geleverd bij specifieke notebookcomputers en mobiele werkstations van HP en wereldwijd verkocht tussen december 2015 en december 2017. Deze batterijen zijn ook verkocht als accessoire of geleverd als vervanging via HP of een erkende dienstverlener. 

De voornaamste zorg van HP is uiteraard de veiligheid van haar klanten. De batterijen kunnen oververhit raken en brand- en verbrandingsgevaar opleveren voor klanten. Daarom is het extreem belangrijk voor klanten om te controleren of hun batterij in aanmerking komt

HP raadt klanten uitdrukkelijk aan hun batterijen te valideren op de Website voor batterijterugroeping van HP: www.hp.com/go/batteryprogram2018. HP heeft een BIOS-update ontwikkeld voor klanten van wie de batterijen in aanmerking komen voor dit terugroepingsprogramma waarmee de batterij in de 'Batterijveiligheidsmodus' wordt geplaatst. Als de validatie aangeeft dat een batterij in aanmerking komt voor dit terugroepingsprogramma, moet de klant onmiddellijk stoppen de batterij te gebruiken door deze in de Batterijveiligheidsmodus te plaatsen. Zodra de batterij in de Veiligheidsmodus is geplaatst, kunnen klanten hun notebook of mobiele werkstation veilig blijven gebruiken door deze aan te sluiten op een HP-voedingsadapter. HP biedt kosteloze vervanging van de batterij door een gecertificeerd technicus aan voor alle batterijen die mogelijk in aanmerking komen voor dit terugroepingsprogramma.

Opmerking: 

Niet alle batterijen in alle hieronder vermelde producten komen in aanmerking. Klanten wordt gevraagd naar de Website voor batterijterugroeping van HP te gaan op: www.hp.com/go/batteryprogram2018 om te controleren of hun batterijen betrokken zijn en gratis vervangende batterijen te bestellen, indien hun producten hiervoor in aanmerking komen. 

Opmerking: 

Als uit het validatieproces blijkt dat dit terugroepingsprogramma geen betrekking heeft op uw batterij, kunt u deze blijven gebruiken en is er geen vervanging nodig. 


HP vraagt klanten om de volgende actie te ondernemen: 
 1. Ga naar de website voor batterijterugroeping van HP: www.hp.com/go/batteryprogram2018 om de notebook- en mobiele werkstationbatterij te valideren. 
 2. Als de validatie aangeeft dat een batterij in aanmerking komt voor dit terugroepingsprogramma, moet de klant onmiddellijk stoppen de batterij te gebruiken door deze in de Batterijveiligheidsmodus te plaatsen en gratis een vervanging te bestellen. 

Opmerking: 

Uit het validatieproces blijkt mogelijk dat de batterij niet in aanmerking komt voor dit terugroepingsprogramma. In dat geval kan de batterij in gebruik blijven en is een vervanging niet nodig. 


Wat doet HP:
 • De Website voor batterijterugroeping van HP oprichten: www.hp.com/go/batteryprogram2018
 • Geregistreerde klanten per e-mail inlichten over dit HP-veiligheidsprogramma voor terugroeping en vervanging van notebook- en werkstationbatterijen. 
 • Klanten die zijn aangemeld bij HP Support Assistant inlichten via HPSA-meldingen  
 • Klanten inlichten via social media blogs 
 • Een programma voor bulkvalidatie en -vervanging instellen om zakelijke klanten te ondersteunen. (Zie het gedeelte Ondersteuning voor zakelijke klanten hieronder) 
 • Een BIOS-update leveren om batterijen die in aanmerking komen voor dit terugroepingsprogramma in de 'Batterijveiligheidsmodus" te plaatsen 
 • Het leveren van kosteloze vervangingsdiensten voor alle batterijen die in aanmerking komen voor dit terugroepingsprogramma 

Opmerking: 

Klanten wordt mogelijk gemeld dat hun batterij niet in aanmerking komt. Minder dan 3% van de mogelijk betrokken producten die in deze periode zijn verkocht, zijn batterijen die in aanmerking komen voor deze terugroepactie. 


Mogelijk in aanmerking komende batterijen identificeren 

De volgende tabel bevat een lijst van HP producten die in aanmerking komen voor deze terugroepactie. 
Serienummerpatronen 

De serienummers van de producten die zijn geleverd met mogelijk in aanmerking komende batterijen vallen binnen het volgende numerieke bereik: xxx550xxxx – xxx750xxxx.

Bovendien zijn deze batterijen mogelijk verkocht als accessoires of vervangende batterijen voor de HP ZBook Studio G4 of voor een van de hierboven vermelde producten. 


Ondersteuning voor afzonderlijke klanten
 • Plaats een link naar de Website voor batterijterugroeping van HP: www.hp.com/go/batteryprogram2018 op het gedeelte voor terugroepacties van uw website. Er is een validatiehulpmiddel waarmee klanten snel hun batterij kunnen controleren. Instructies voor de BIOS-update om batterijen die in aanmerking komen voor dit terugroepingsprogramma in de Batterijveiligheidsmodus te plaatsen, staan op de website. 
 • Verwijs klanten die vragen hebben over dit programma naar Contact met ons opnemen op de Website voor batterijterugroeping van HP: www.hp.com/go/batteryprogram2018.
 • HP biedt kosteloze vervanging aan van alle batterijen die in aanmerking komen voor deze terugroepactie 

Ondersteuning voor zakelijke klanten 

HP heeft een proces ingesteld om het valideren en bestellen van vervangende batterijen te vereenvoudigen voor klanten die vijf of meer batterijen moeten valideren die mogelijk in aanmerking komen. HP heeft een hulpprogramma voor bulkvalidatie van batterijen ontwikkeld dat door elke klant op de installatiebasis van de notebook kan worden geïmplementeerd. Hiermee kunnen de betrokken serienummers van notebooks en batterijonderdeelnummers worden geïdentificeerd. De regionale Bulkproces-teams verifiëren vervolgens de gegevens en verwerken indien van toepassing de bulkbestelling voor vervangende batterijen. HP biedt kosteloze vervanging aan van alle batterijen die in aanmerking komen voor deze terugroepactie. 

Het Bulkproces is alleen in het Engels beschikbaar.

Voor meer informatie over de BIOS-update om de batterij in de Veiligheidsmodus te plaatsen, hulp bij het proces voor bulkvalidatie, het bestellen van vervangende batterijen en voor het verkrijgen van het hulpprogramma neemt u via een van de volgende e-mailadressen contact op met het betreffende regionale Bulkproces-team: 

Dank u, 

HP. 


HP Battery Safety Recall


Wednesday, January 10, 2018

« Back

View RSS Feed


Language:

Quick Navigation

Client Login

Email

Password

Remember Me

Search